ویژه نامه صفحات شمال

ویژه نامه صفحات شمال

صدها خانواده از روستای تبر ولسوالی سانچارک آواره شدند

از اثر درگیری های چهار روزه در روستای تِبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل صد ها خانواده آواره شده اند. از چهار روز بدین سو طالبان تا دندان مسلح بر روستای تی بر ولسوالی سانچارک یورش برده اند صد ها خانواده...

بیشتر بخوانید