سیاست

سیاست

برهم خوردن اجماع سیاسی و بن‌بست در مدیریت جزایر قدرت

پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، تصور این بود که رهبران این حکومت روی میکانیزم همکاری مشترک به توافق برسند و بر مبنای آن عمل کنند. اما به رغم این که جنگ‌وگریزهای غنی و عبدالله به وساطت سفارت‌های...

بیشتر بخوانید
اجتماع سیاست

حاکمیت ترور و توطیه‌

مهم‌ترین وظیفه‌ی امنیت ملی دفع حملات و خنثای طرح‌های دهشت‌افگنانه علیه حکومت و مردم است. این ارگان موظف است تا از حکومت، منافع ملی و مردم با تجسس و تلاش حفاظت...

سیاست

جنرال دوستم بر می‌گردد

سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت است که عبدالرشید دوستم  پس از حدود شش ماه، برای بازگشت از ترکیه به کشور خود آماده می‌شود. معاون اول رییس جمهور افغانستان،...