رویداد

اجتماع رویداد

تاجیکستان از دولت افغانستان خواستار بررسی تیراندازی در نقاط مرزی شد

وزارت خارجه تاجیکستان با ارسال نامه ای رسمی به دولت افغانستان خواستار بررسی و تحقیق فوری درباره تیراندازی در نقاط مرزی شد. در این نامه رسمی مقامات تاجیکستان از افغانستان تقاضای  بررسی دقیق برخورد...

بیشتر بخوانید