جایزه حکومت داری برتر

جایزه حکومت داری برتر

رسانه‌ها و حکومت‌داری بهتر

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم ترین حقوق شهروندی و بشری هر انسان است. این حق هم در اسناد حقوق بشری و هم در قانون اساسی افغانستان ضمانت شده است. دسترسی به اطلاعات یک عنصر بنیادی برای یک حکومت دموکرات...

بیشتر بخوانید