جایزه حکومت داری برتر

جایزه حکومت داری برتر سیاست

افغانستان و بحران دولت‌داری

احمدصدیق احمدی نویسنده و پژوهشگر مسایل سیاسی-تاریخی «شاهنشاه غزنوی هر بار که از سرزمین‌های پاکستان و هند امروزی بر می‌گشت، با سپاهیان پیروزمندش با ده‌ها هزار کنیز و برده به غزنین می‌آمد و تعدادی از...

بیشتر بخوانید