اقتصاد

اقتصاد فرهنگ و هنر

کارنامه وزارت شهرسازی و مسکن در ۱۳۹۵؛ از ترمیم آبدات تاریخی تا ساخت صدها واحد مسکونی

  نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن که طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل صحبت می‌کرد، از  موفقیت وزارت شهرسازی و مسکن در اجرای...