اقتصاد

اقتصاد

برای چهار هزار خانواده در بلخ، برق گازی فراهم می‌شود

اولین پروژه سکتور خصوصی و عامه به ارزش ۷۵ میلیون دالر میان وزارت انرژی و آب و کمپنی غضنفر گروپ به امضا رسید. بر اساس این پروژه وزارت معادن و پترولیم گاز را از معدن شبرغان ولایت بلخ به شرکت غضنفر...

بیشتر بخوانید