اقتصاد

اقتصاد ویژه نامه صفحات شمال

دو همسایه دو دهلیز

شام روز دوشنبه استقبال از رییس‌جمهورغنی در میدان هوایی اسلام‌کریموف در تاشکند پایتخت ازبیکستان کم‌سابقه بود. مقامات بلندپایه ازبیکستان به شمول صدراعظم و وزیر خارجه آن کشور در استقبال از رییس‌جمهورغنی...

بیشتر بخوانید