آزادی بیان

آزادی بیان

نقش رفاقت در رقابت

عبدالله مندوزی حکومت وحدت ملی از لحاظ ساختاری و نوع تبانی گروه های شکل دهنده، یک حکومت اندیوالی است. حکومتی که با تفاهم و تظاهر، مصلحت، اندیوالی، گذشت و در عین...

آزادی بیان

وزارت داخله به قضیه خودداری مدیریت زندان هرات از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات رسیدگی کند

مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته است که اقدام مدیریت زندان هرات در خودداری از دعوت خبرنگاران به پوشش خبری رویداد آزادی ده‌ها زندانی و توهین مسؤل...