آزادی بیان

آزادی بیان

چرا افغانستان از پیشنویس قطعنامه سازمان ملل در مورد امنیت و مصونیت خبرنگاران حمایت نکرد؟

متن اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان:  با وجود تعهد رهبران حکومت افغانستان مبنی بر حمایت از آزادی بیان و تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران در کشور، حکومت افغانستان از پیشنویس قطعنامه اخیر سازمان ملل...

بیشتر بخوانید