نویسنده admin-momtaz

admin-momtaz

اجتماع سیاست

حاکمیت ترور و توطیه‌

مهم‌ترین وظیفه‌ی امنیت ملی دفع حملات و خنثای طرح‌های دهشت‌افگنانه علیه حکومت و مردم است. این ارگان موظف است تا از حکومت، منافع ملی و مردم با تجسس و...

سیاست

جنرال دوستم بر می‌گردد

سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت است که عبدالرشید دوستم  پس از حدود شش ماه، برای بازگشت از ترکیه به کشور خود آماده می‌شود. معاون اول رییس جمهور...