ویژه نامه صفحات شمال

روایت زنی که خانواده‌اش توسط طالبان تیرباران و خودش به همسری گرفته شد

طالبان در منطقه دره خُستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان شش عضو خانواده یک زن را تیرباران کرده و خودش را به همسری یک تروریست خارجی درآوردند.

این شش تن که اعضای یک خانواده اند به اتهام دست داشتن در قتل ملازبیر یکی از فرماندهان طالبان مورد پیگرد و تعقیب طالبان قرار داشته و سر انجام روز یکشنبه گذشته تیر باران شده اند.

به گزارش خبرگزاری خامه‌پرس، به تاریخ ۲۶ رمضان ملا زبیر یکی از فرماندهان سرشناس طالبان بدخشان توسط شخصی به نام قاری رحیم کشته شد، قاری رحیم زن و فرزندش را به مرکز ولسوالی جرم انتقال داده بود ولی دیگر اعضای خانواده اش در روستاهای خستک مانده بودند.

طالبان به اتهام قتل ملا زبیر نخست زهرا بنت فیض الرحمان و از اعضای این خانواده را به تاریخ سوم جوزا کشتند و بعدا دیگر مردان خانواده نام برده را پیدا کرده به قتل رساندند. سپس فضل احمد ولد محمد کریم را با پسرانش سید احمد و رازمحمد و دو خواهرزاده اش عین الله و سیف الله ولدان فیض الله به تاریخ اول سرطان تیرباران کرده اند.

یک تن از این مردان در روستای «کوجگک» یک تن در روستای «ارخو» و سه تن دیگر را در روستای «پلر» از توابع خُستک در ولسوالی جرم بدخشان کشته اند.

منابع محلی می گویند طالبان بر جسدهای این کشته شدگان نوشته بودند هیچ کس حق ندارد به آن ها دست بزند. این جنازه ها پس از سه روز و بدون نماز جنازه دفن شده اند.

مولوی امان الدین مسوول عمومی طالبان بدخشان فتوای قتل اعضای این خانواده را صادر کرده و مردم را از دست زدن به اجساد شان منع کرده است.

منبابع محلی می گویند وی همچنان از کشتن یک زن از اعضای این خانواده جلوگیری کرده و فتوا داده است به همسری یکی از جنگجویان خارجی در آید. این زن اینک پس از کشته شدن اعضای خانواده اش با یک تروریست خارجی در جرم بدخشان ازدواج کرده است.