ویژه نامه صفحات شمال

خانه‎ی رویایی بانوان در بلخ

موسیقی آرام، مکان دلپذیر و فضای گوارای رستورانت Woman house شاید از معدود رستورانت های باشد که تاهنوز در افغانستان به ندرت دیده ایم. مژگان خاوری دانشجوی افغان روزها فکر کرد تا یک محیط آرام و مناسب برای بانوان در بلخ احیا کند. او امروز موفق شده است تا برکرسی نیمه رویایی‎اش تکیه بزند و روزانه میزبان ده ها بانوی باشد که دوست دارند در محیط آرام و بدون مزاحمت، غذا و نوشیدنی دلخواه شان را در فضای دوستانه و فرهنگی میل کنند.

مژگان خاوری مسئول Woman house در صحبت با سایت خبری هویدا گفت: این رستورانت برعلاوه خدمات مواد غذایی ویژه‌گی های دیگری نیز دارد که شامل نمایشگاه کوچک صنایع دستی، کتابخانه و اتاق تفکر با تخته های شطرنج می‌شود. به قول بانو خاوری، این رستورانت از رستورانت‌های دیگر شهر متفاوت است، چون کار ما با جلوه‌های فرهنگی و صنعتی همراه است. خاوری افزود، بخشی دیگری از فعالیت های این رستورانت درمان روانی مشتریان است. او با اشاره به جنگ متداوم در افغانستان گفت که مردم به آرامش فکری و روحی نیاز دارند و به همین دلیل با برخی استادان ورزیده‎ی روانشناسی و علوم اجتماعی نیز توافق کرده است که در راستای حل مشکلات خانواده گی مشتریان با آنان همکاری نمایند. بلخ با وجود چالش‌های فراوان امنیتی و سیاسی طی دوسال اخیر، هنوز به دلیل امنیت نسبی، بستر مناسب برای سرمایه گزاری پنداشته می‌شود و از همین رو جوانان و سکتور متشبث تلاش می‌کنند که با نگرش خلاقانه در مارکیت کار ظاهر شوند.

جعفر فیصل-مزارشریف