اجتماع رویداد

هشت تروریست داخلی و خارجی در بدخشان کشته شدند

قول اردوی ۲۰۹شاهین در اعلامیه ی گفته است که در اثرضربات توپچی و درگیری های رودرروی نیروهای دفاعی وامنیتی با تروریستان طالب درمناطق پل علی مغل، پل کیبلی ، وشخ ول ول ولسوالی جرم ولایت بدخشان دوتن بشمول یک تبعه تاجکستانی کشته  وشش تن دیگرشان به شمول یک  تبعه خارجی زخمی گردیده است.

این قول اردوهمچنان افزوده است که یک عدد ماین بیلری  درمنطقه ملنگاب ولسوالی بهارک توسط تیم تطهیر لوا دوم  فرقه ۲۰ پامیرقول اردوی ۲۰۹ شاهین کشف وانفجارداده شد.

وب سایت هویدا