حقوق بشر

محکمه صحرایی یک زن در تخار، به دستور فرمانده حزب اسلامی برگزار شده بود

سه روز قبل ویدیوی از جریان لت و کوب یک خانم ۲۲ساله توسط مردان خشمگین در ولسوالی چاه آب ولایت تخار در شبکه های اجتماعی منتشر شد که باعث خشم و نگرانی فعالان شبکه های اجتماعی گردید. این محکمه در روستای رباط در ۲۵ کیلومتری مرکز ولسوالی چاه آب و در منطقه تحت حاکمیت یک فرمانده حزب اسلامی بنام فیض الدین اتفاق افتاده است.

سنت الله تیمور سخنگوی ولایت تخار میگوید که دیروز یکشبه هفت تن به اتهام لت و کوب این خانم از ولسوالی چاه آب این ولایت بازداشت شده اند.

فرمان اصلی محکمه صحرایی خانم ۲۲ ساله را فیض الدین از فرماندهان وابسته به حزب اسلامی صادر کرده است که در حدود ۳۰ مرد مسلح را در روستای رباط ولسوالی چاه آب فرماندهی می کند. فیض الدین مامای خانمی است که در محکمه صحرایی به اتهام هم‌آغوشی با مرد نا محرم لت و کوب شده است. این خانم ۲۲ ساله با پسر مامایش ازدواج کرده است که شوهرش فعلاً در ایران به کارگری مشغول است.

منابع آگاه در تخار میگویند که حکمت توانایی بازداشت و محاکمه فیض الله فرمانده حزب اسلامی را ندارد و او آزادانه در ولسوالی چاه آب گشت و گذار می کند.

منبع آگاه در تخار میگوید، مردانی که در جریان لت و کوب خانم ۲۲ساله در ویدیو دیده می شوند، همه از اعضای خانواده اش به شمول، ماما، کاکا، خسر و همسایه هایش می باشند.

این محکمه صحرایی در جریان ماه قوس اتفاق افتاده بود که ویدیوی آن سه روز قبل در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

وب‌سایت تحلیلی خبری هویدا