اجتماع

ادامه عملیات نظامی در دندشهاب الدین بغلان

طی۲۴ ساعت گذشته به تعداد۴۲ تن از افراد طالبان در عملیات تصفیوی البرز ۲۲ که درساحه دند شهاب الدین مربوط شهر پلخمری جریان دارد کشته و زخمی گردیدند. مل پاسوال اکرام الدین سریع قوماندان امنیه ولایت بغلان طی تماسی به ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻳﺖ خبری ﻫﻮﻳﺪا گفت: درنتیجه عملیات تصفیوی البرز۲۲ که به حمایت نیروهای هوایی در ساحه دند شهاب الدین انجام یافت به تعداد۲۴ تن از افراد طالبان کشته و به تعداد۱۸ تن دیگر شان مجروح شده اند. سریع افزود که سنگر های سر پوشیده طالبان که از استحکامات خاصی برخوردار بود نیز با وارد شدن ضربات قوای هوایی و توپچی تخریب واز بین برده شد. آقای سریع از تصفیه وتلاشی خانه بخانه درساحات ازاد شده خلازایی وبالادوری مکتب سخن به میان آورده وتاکید کرد که این عملیات الی تصفیه کامل آخرین پایگاه ولانه های تروریستان ادامه خواهد داشت. وی علاوه کرد: طالبان طی۳ سال حاکمیت شان در ساحه دند شهاب الدین از منازل مسکونی مردم بحیث سنگر وقرارگاه کار گرفته و با استفاده از آن همواره مسیر شاهراه پلخمری بغلان را آماج حملات تروریستی شان قرار میدادند. به گفته قوماندان امنیه بغلان با تصفیه کامل این ساحه بیز های امنیتی ایجاد خواهد شد تا امنیت در ساحات آزاد شده دوباره مختل نگردد.

محمدفردین طاهر نوروزی