اجتماع

خودکشی یا قتل؛ مرگ مبهم دختر ۱۸ ساله در مزارشریف

راضیه موسوی

مرگ نازیلا بانوی ۱۸ ساله که روز یکشنبه از ساختمانی در شهر مزارشریف به زمین افتاده و جان داد، باعث خلق نگرانی ها در میان خانواده ها و دختران شده است.

عده ای آن را قتل و عده ای دیگر خودکشی می دانند، اما هیچ سندی تاکنون مبنی بر خودکشی یا قتل این بانو توسط مسوولان کشف نشده است.

گواهان این رویداد میگویند مه این بانو از طبقه هفتم ساختمان تجارتی به زمین افتاده و جان باخته است.

مالکان این ساختمان تجارتی اجازه دید و باز دید محل رویداد را به خبرنگاران ندادند ولی  میگویند: پولیس دو تن را در پیوند به رویداد روزیکشنبه با خود برده است.

آتنا شاگرد یکی ازکورس های واقع دراین ساختمان خواهان پی گیری اصل موضوع است  و امنیت خود و باقی دختران را در خطر دانسته ابراز نگرانی از وضعیت موجود در بلخ میکند.

مسوولان شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا بلخی در مزارشریف می گویند: همراه با جسد نازیلا یکی از بانوان را به جرم دست داشتن به این قضیه برای بررسی طب عدلی به  بیمارستان انتقال داده بودند که براساس شواهد، این یک رویداد جنایی است و معاینات خودکشی نازیلا را رد می کنند.

خواجه نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی میگوید تمام استخوان های بدن دختر شکسته بود و بعد از معاینات ابتدایی هیچ علایمی از تجاوز بالای دختر دیده نشده است.

جسد نازیلا چاشت روز دوشنبه از سوی خانواده اش به خانه انتقال یافته است اما خانواده نازیلا حاضر نیستند در این مورد به رسانه ها چیزی بگویند.

با این حال پولیس بلخ میگوید که تیم جنایی این فرماندهی برای روشن شدن این قضیه تحقیقات شانرا آغاز کرده اند و پس از نهایی شدن تحقیقات موضوع را به رسانه ها شریک خواهند کرد .

عبدالرزاق قادری آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ میگوید:

این نخستین مورد خشونت بالای یک بانو در مزارشریف است که از یک مرکز تجارتی به زمین می افتد که فعالین حقوق زن و باشندگان مزارشریف نیز خواستار روشن شدن این قضیه از سوی پولیس هستند .