ویژه نامه صفحات شمال

صدها خانواده از روستای تبر ولسوالی سانچارک آواره شدند

از اثر درگیری های چهار روزه در روستای تِبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل صد ها خانواده آواره شده اند.

از چهار روز بدین سو طالبان تا دندان مسلح بر روستای تی بر ولسوالی سانچارک یورش برده اند صد ها خانواده از بهر جنگ سنگین بی خانمان شده اند و به روستا ها و حتی ولایت های همجوار آواره شده اند.

آوارگان که به سرپل رسیده اند حکایت وحشتناکی از درگیر ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح دارند زیرا می گویند که طالبان از خانه هایشان سپر و سنگر ساخته اند.

با این حال، اعضای شورای ولایتی سرپل از جان باختن غیر نظامیان در این حمله طالبان سخن می زنند و حتی می گویند که درمانگاه  روستای شان نیز غیر فعال شده و دکتوران فرار کرده اند.

عبدالحمد، رییس مهاجرین سرپل گفت: “جلسه را گرفتیم و  سروی را آغاز کردیم، فعلا شما شاهد قضیه هستید.”

مقام های محلی سرپل می پذیرند که صد ها خانواده از بهر این درگیر ها آسیب های فراونی دیده اند، اما نیروهای امنیتی نیز برای عقب راندن شورشیان دست بکار شده اند.

خلیل الله دستیار، فرمانده پولیس سرپل گفت: “برای جلوگیری از تلفات ملکی ما نا گزیر هستیم که قدم به قدم و آهسته، اهسته پیشروی کنیم.”

هرچند چهار روز است که طالبان بر تِبر یورش برده اند، اما تاکنون نیروهای امنیتی پیش روی نداشته اند.