ویژه نامه صفحات شمال

خوشبینی والی بغلان از بهبود اوضاع امنیتی

عبدالحی نعمتی والی بغلان در گفت‌وگو با سایت خبری هویدا از بهبود اوضاع امنیتی در بغلان سخن زده و تاکید نمود که وضعیت در این ولایت به نفع نیروهای دولتی است.

بغلان از مهم ترین ولایات شمال افغانستان است که ۹ ولایت شمال و شمالشرق را به پایتخت وصل میکند. این ولایت از دست‌کم ۵سال بدینسو شاهد نا امنی روزافزون و فعالیت رو به گسترش گروه های ترویستی از جمله طالبان است.

عبدالحی نعمتی والی بغلان با تایید نگرانی ها بابت افزایش فعالیت طالبان در برخی از مناطق این ولایت از جمله دندغوری و دهنه غوری میگوید: با کمال تاسف یکی از مناطق مهم این ولایت که دندغوری می‌باشد در دست طالبان قرار دارد. نعمتی می‌افزاید از روزی که در این ولایت بحیث والی مقرر شده است در قسمت امنیت خیلی کوشش نموده و در اکثریت مناطق ناامن این ولایت امنیت را تامین نموده است.

والی بغلان همچنان می افزاید که گروه های نظامی را در ولایت علیه طالبان بسیج ساخته و در بهبودامنیت در آینده خوشبین است.   نعمتی برای باشنده گان این ولایت اطمینان می دهد که این ولایت هرگز به دست طالبان سقوط نخواهد کرد.

والی بغلان میگوید که این ولایت بیشتر اوقات از سوی طالبان موجود در کندز وتخار تهدید می شود. نعمتی میگوید به همان اندازه که اوضاع امنیتی در تخار و کندز وخیم شود به همان میزان بغلان نیز آسیب می بیند.

آقای نعمتی وجود تروریست های خارجی را در بغلان تایید نموده گفت که در میان طالبان محلی، تروریست های خارجی نیز وجود دارند. در همین حال  والی بغلان در مورد تظاهراتی که حدود یک ماه قبل علیه او راه اندازی شده و مظاهره چیان خواستار برکناری اش شده بودند میگوید که این تظاهرات توسط ظزیف ظریفی عضو شورای ولایتی بغلان راه اندازی شده بود که برای منافع شخصی خود دست به این کار زده بود.

محمدفردین طاهر نوروزی_وب‌سایت تحلیلی خبری هویدا