اجتماع حقوق بشر

افزایش روز افزون آزارهای خیابانی زنان در ولایت بغلان

سه دختر جوان مکتبی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان هراسان درحال فرار از کوچه های پر ازدحام شهر هستند و در این حال چند پسر جوان به دنبال شان افتیده و آنان را تعقیب می کنند. دختران درجستجوی کسی بوند که وسیله نجات شان از شر این جوانان شود من هم تصادفا همان جا در نزدیکی لیسه دخترانه نمبر ۲ جاده که روزانه هزاران دختر نو جوان از همینجا به مکتب رفت و آمد دارند منتظر یکی از دوستانم بودم.

این سه دختر ازمن و دوست دیگری که کنارم ایستاده بود کمک خواستند. زمانی که پسران جوان پا به فرار گذاشتند دختران هم به داد و فریاد شروع کردند . ولی آن ها که دانستند من خبر نگار هستم از صحبت با من خود داری کردند اما گفتند این مشکل همیشگی آنهاست و باید دولت همه افراد را که موجب اذیت و آزار زنان و دختران جوان می گردند مجازات نماید.

به گفته این دختران همه شاگردان لیسه نمبر۲ شهر پلخمری و سایر مکاتب این شهر حتی دختران خورد سال از اذیت و آزار این ” لچک‌ها” در امان نیستند ولی از ترس این‌که مبادا بلای برسر شان بیاید یا ماجرای برپا شود این گفته ها را مانند راز در دل خود شان پنهان می‌کنند.

پس از این‌که من شاهد این رویداد بودم به نزذ خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان رفتم.  یقین میگوید که آزارهای خیابانی بد تر از هرخشونتی دیگری ست که در افغانستان گریبان‌گیر زنان شده است. بقین می افزاید: در پهلوی خشونت های فزیکی، اقتصادی و روانی خیابان‌ازاری بدترین آ است که می تواند مانع رسیدگی زنان و دخترا ن به مشاغل، دانشگاه یا مکاتب شان شود. وی میافزاید که دولت باید به هرشکلی ممکن که می شود این چالش را ریشه کن کند.

پشتنه نرمگوی یکی از فعالین حقوق زن در این ولایت که آزارهای خیابانی را خیلی زیانبار برای این قشر می داند می گوید: “این ناشی از ضعف اخلاقی خانواده های است که فرزندان شان باعث اذیت و آزار زنان می گردند و تا زمانی که در افکار و اندیشه این دسته از ولگردان تغیرات مثبت به وجود نیاید هیچ نهادی به تنهائی نمی تواند آنرا برطرف نماید.

به باور نرمگوی،  باید تلاش های جدی صورت بگیرد تا به این دسته از ولگردان و خانواده های شان فهمانده شود که آزار زنان ازار مادران وخواهران شان است.” در همین حال این گفته های خانم نرمگوی را ذبیح الله شجاع سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت بغلان نیز تائید می کند و می گوید. “چند روز پیش شکایات ازهمین موضوع برای ما رسید و پولیس هم عاجل دست به کار شد و چندین تن از این اوباشان را گرفتارکرد و به پنجه قانون سپرد.  شجاع می افزاید که ما شماره ۱۰۰ را هم فعال ساخته ایم که هر شهروند بغلان می تواند با تماس به آن پولیس را به کمک خود بخواهد ولی این درمان قطعی نیست بلکه راه حل اینست که اینها وجداناً خود را اصلاح کنند وخانواده های شان آنهارا نگذارند که دست به اذیت وازار زنان ودختران بزنند.”

محمدفردین طاهر نوروزی – وب‌سایت تحلیلی خبری هویدا