اجتماع سیاست

میرعلم ظاهری: می‌توانم بی‌گناهی‌ام را ثابت کنم

دریافت‌های وب‌سایت تحلیلی خبری هویدا نشان می‌دهد که آمر پیشین تخنیک قطعه خاص پولیس بلخ بدون هیچ جرمی در زندان بسر می‌برد. هویدا دریافته است که میر علم ظاهری آمر تخنیک قطعه خاص پولیس بلخ بیشتر از ۱۰ ماه می‌شود در پی یک دسیسه به زندان فرستاده شده است.

آقای ظاهری ۱۰ماه قبل بعد از آن‌که به اتهام واگذاری یک میل اسلحه به مخالفین گرفتار شد، طی یک بررسی ابتدایی ۱۰۱ میل اسلحه دیگر نیز باقی‌دار محسوب شد اما این رقم در بررسی های بعدی به ۵۱ میل اسلحه کاهش یافت که به هیئت موظف کمبود نشان داده شده است.

اسناد بدست آمده نشان می‌دهد که آقای ظاهری آمر تخنیک پیشین قطعه خاص پولیس بلخ به این تعداد اسلحه باقی نبوده است. اسناد که به هویدا مواصلت کرده است نشان می‌دهد که میرعلم ظاهری تمام تسلیحات مربوطه را به آمریت اکمال قطعه خاص و فرماندهی این قطعه تسلیم داده است. در مکتوب‌های که از جریان تسلیم‌دهی این تسلیحات بدست آمده امضای  آمر اکمال و فرماندهان آن زمان نیروی قطعه خاص پولیس بلخ در پی تسلیم‌گیری تسلیحات نیز درج شده است.

میرعلم ظاهری از ارگان‌های عدلی و قضایی به دلیل بررسی و تصامیمی که در غیاب وی صورت  میگیرد شاکی است و از آنان میخواهد تا در حضورداشت وی این پرونده بررسی گردد.

بر بنیاد یافته های سایت خبری هویدا و بر اساس گفته‌های میرعلم ظاهری و برخی منابع آگاه ، حشمت‌الله مسلم فرمانده اسبق قطعه خاص با شماری از افسران پولیس به تعداد  چهل دو میل اسلحه مختلف النوع را پنهان کرده و این کار را به پای میرعلم ظاهری نوشته اند.

میرعلم ظاهری آمر پیشین تخنیک قطعه خاص پولیس بلخ برعلاوه حشمت‌الله مسلم فرمانده پیشین این قطعه، اسامی معراج خان، شعیب خان و مختار خان را نیز شریکان مفقود شدن این تسلیحات می داند. وی می‌گوید، اسنادی را در اختیار دارد که می‌تواند بی گناهی اش را کاملا ثابت بسازد اما برایش این فرصت داده نمی‌شود و همواره تصامیم در غیاب وی صورت می‌گیرد.

ظاهری افزود، تمام فیصله محکمه و څارنوالی یک جانبه بوده و براساس خواست‌های حشمت الله مسلم فرمانده قطعه خاص انجام پذیرفته است.

بر بنیاد گفته های آقای ظاهری، سمونوال حشمت‌الله مسلم فرمانده پیشین قطعه خاص بعد با وی کین‌توزی و عداوت شخصی داشته و به همین دلیل با سوءاستفاده از مقام و صلاحیت‌اش، پای وی را تا زندان کشانیده است.

ظاهری میگوید، که این فرمانده درپی یک اقدام خودسرانه قفل دیپوی اسلحه را شکستانده و در غیاب وی موجودی اسلحه را کرده و وی را در نزد هیات موظف  باقی‌دار اعلام کرده است. آقای ظاهری مدعی است که هیچ جرمی ندارد و مفقودی و واگذاری اسلحه به طالبان یک دسیسه‌ای از جانب اسامی حشمت الله مسلم فرمانده آن زمان قطعه خاص بوده است.

وی گفت، سارنوالی بدون هیچ دلیلی او را در توقیف نگهداشته و برای وی اجازه نمی‌دهد که در حضور شخص خودش این قضیه بررسی شود. از سوی هم حشمت الله مسلم فرمانده اسبق قطعه خاص در صحبت با هویدا تایید می‌کند که میرعلم ظاهری در پی یک دسیسه توقیف شده است. اما؛ وی این ادعا را رد کرد که گویا این دسیسه را شخص خودش ساخته است.

فرمانده حشمت الله با انتقاد از فیصله یک‌جانبه ارگان‌های عدلی و قضایی اذعان داشت که عاملان این پرونده (مفقودی اسلحه) کسانی دیگری اند اما هنوز هم آزاد اند و مورد بازرسی قرار نگرفته اند.

فرمانده پیشین قطعه خاص پولیس بلخ با اشاره به حساسیت این موضوع گفت، ارگان‌های عدلی و قضایی باید تمام آمرین و مسئولین فرماندهی قطعه خاص پولیس بلخ را که هریک ایشان به شکلی از اشکال شامل این قضیه می‌شوند مورد تحقیق قرار دهند. فرمانده پیشین قطعه خاص پولیس اضافه کرد که: ” حتی خودم”

خبرنگار هویدا تلاش کرد تا در این رابطه دیدگاه مسئولین سارنوالی بلخ را نیز داشته باشد اما ایشان از صحبت کردن در این مورد خودداری کردند. با اینحال فرماندهی پولیس بلخ نیز در رابطه به این قضیه جزییات بیشتر در اختیار ما نگذاشت و قضیه را به ارگان های عدلی و قضایی ارجاع دادند. شیرجان درانی سخنگوی پولیس بلخ به خبرگزاری هویدا گفت: “ما پولیس هستیم و گرفتاری مجرم وظیفه ماست و دیگر هیچ کاری نداریم”.

قابل ذکر است که عطامحمد نور والی بلخ نیز طی صدور مکتوبی به سارنوالی بلخ خواهان بررسی عادلانه این قضیه شده است اما؛ از عملکرد سارنوالی این‌که چگونه این قضیه را بررسی می‌کند تاهنوز خبری نیست.

 جعفرفیصل – خبرنگار سایت تحلیلی خبری هویدا