اجتماع رویداد

۱۰قریه و ۵ پوسته امنیتی در چمتال به طالبان واگذار شدند

شب گذشته ۵ پوسته و ۱۰ قریه در ولسوالی چمتال پس از یک درگیری کوتاه میان طالبان و نیروهای امنیتی به تصرف طالبان درآمده است.

یک فرمانده نیروهای امنیتی در چمتال به سایت خبری هویدا می گوید که این پوسته ها و قریه ها پس از آن به تصرف طالبان در آمدند که جنگجویان  آن گروه از اطراف منطقه مسجد سفید با فیر راکت پوسته های امنیتی را هدف قرار دادند. به گفته این فرمانده نیروهای امنیتی که نمیخواهد از وی نام برده شود، عقب‌نشینی و فرار نیروهای امنیتی در حالی که باندازه کافی نیرو و امکانات در اختیار داشتند سوال برانگیر است و باعث فرار صدها خانواده از بقیه مناطق چمتال به سمت مزارشریف شده است.

این فرمانده می گوید: ما هیچ دلیل  سقوط قریه ها و پوسته ها را نفهمیدیم، نمیدانم کدام معامله بین بزرگان شده یا کدام گپ دیگر است.

مسجد سفید،  بیست پیکال، علیزایی، پشمک قلعه، امام صاحب تگابی، امام صاحب کمسانی، قلعه رزاق، نوشهر، عرب‎مزاری،فاطمه‌خیل و جوی شور از جمله قریه هایی ست که شب گذشته بصورت سوال برانگیری به طالبان واگذار شده اند.

در همین حال حاجی متین ولسوال چمتال در صحبت با سایت تحلیلی خبری هویدا می گوید، مناطقی که بدست طالبان سقوط کرده برای دولت بی اهمیت بوده و نیروهای دولتی قبلاً قصد ترک آن مناطق را داشتند. ولسوال چمتال صرف سقوط سه پوسته امنیتی و قریه های مسجد سفید، نوشهر و علیزایی را می پذیرد.

حاجی متین می گوید: دو سه پوسته‌ی که بدست طالبان افتاده برای ما اهمیت نداشتند و رسانیدن امکانات و و اکمالات نیز برای ما دشوار بود. ما قصد داشتیم آن پوسته ها را ترک کنیم که با حمله طالبان نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند.

ولسوال چمتال دلیل ترک مناطق یادشده را جلوگیری از تلفات مردم دانسته و می گوید که سقوط این مناطق، هیچ تهدیدی برای سقوط مرکز ولسوالی شمرده نمی شود.

ولسوال چمتال در حالی که از آرامش و رو براه بودن اوضاع در چمتال سخن می زند، منابع محلی می گویند که شب گذشته و پس از سقوط مناطق یادشده، باشندگان ۱۳ قریه‌س اکثراً هزاره نشین از ترس تسلط طالبان بر مناطق شان، خانه های شان را ترک کرده و به مزارشریف پناه برده اند.

این منابع می گویند که تاکنون هیچگونه نیروی کمکی از مرکز شهر مزارشریف برای سرکوب طالبان و جلوگیری از پیشروی های آنان به چمتال نرسیده و ممکن است مناطق بیشتری به نفع طالبان سقوط کرده و فاجعه انسانی رخ بدهد.

مختار وفایی – وب‌سایت تحلیلی خبری هویدا