اقتصاد

افغانستان کرسی عضویت شورای عالی حکومتداری شهری جهان را بدست آورد

وزارت شهرسازی و مسکن با نشر اعلامیه‌یی گفته است که افغانستان رسما کرسی عضویت شورای عالی حکومتداری شهری جهان را بدست آورده است.

براساس خبرنامه این وزارت، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن به روز دوشنبه (۲۰۱۷-۰۵-۰۸) را در بیست و ششمین اجلاس شورای عالی حکومتداری شهری جهان (Governing Council) کرسی عضویت افغانستان را رسماً اشغال نمود..

در پی تلاش های متداوم وزارت شهرسازی و مسکن در ایجاد پالیسی های مشخص مسکن سازی و توسعه شهری در کشور و ارایه پیشنهاد های مشخص در مورد افغانستان و کشور های آسیا و اوقیانوسیه، در کنفرانس ترتیب اجندای بیست ساله (UN-HABITAT) و بسا دستاورد های ملموس دیگر، افغانستان  برای نخستین بار در کنار شمار دیگری از کشور ها، کاندید عضویت در این شورا گردید و پس از رایزنی های اعضای شورا از کشور های مختلف دنیا، اکثریت آرا را بدست آورد.

وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان در بیست و ششمین اجلاس این شورا در کشور کنیا، کرسی عضویت افغانستان را بصورت رسمی اشغال نمود و در این مجلس در مورد چگونگی وضعیت و چالش های مسکن در افغانستان و منطقه سخنرانی نموده، پیشنهاد های مشخصی را از آدرس افغانستان به عنوان عضو رسمی این شورا پیشکش نمود.

قرار است در ادامه این اجلاس، تفاهم نامه همکاری های دو جانبه میان وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان و آقای جان کلاس رییس عمومی (UN-HABITAT) به امضا برسد و نیز غرفه نمایش فعالیت های افغانستان در بخش مسکن و توسعه شهری نیز فعال خواهد شد.

نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن می گوید که عضویت افغانستان در این شورا، پیامد های ارزنده یی برای این کشور خواهد داشت و زمینه رشد و توسعه شهرها و فراهم آوری حمایت های بزرگ جهانی در تهیه مسکن برای این کشور را فراهم خواهد کرد.‌

سایت تحلیلی خبری هویدا