اقتصاد

پنهان‌کاری مقام ولایت بلخ، در تهیه پلان بودجوی و انکشافی این ولایت

یک عضو شورای ولایتی بلخ به خبرگزاری هویدا گفته است که طی دوسال گذشته هیچ‌گونه هماهنگی بین اداره شورای ولایتی و مقام ولایت بلخ وجود نداشته و پلان بودجوی و انکشافی این ولایت توسط مقام ولایت از نظارت اعضای شورای ولایتی پنهان شده است.

محمدهاشم عظیمی عضو شورای ولایتی بلخ به خبرگزاری هویدا گفت، بیشتر از دوسال می شود مقام ولایت بلخ پلان سالانه بودجوی و انکشافی خویش را بدون حضور داشت اعضای شورای ولایتی بلخ ترتیب و به مرکز ارسال می دارد.

موصوف افزود بر بنیاد طرز العمل کاری، اعضای شورای ولایتی مکلف هستند در راستای چگونگی تقسیم و ترتیب پلان سالانه ی انکشافی و بودجوی مقام ولایت ابراز نظر کنند؛ اما مقام بلخ جهت این کار ازهیچ عضو شورای ولایتی دعوت نکرده است.

هاشم عظیمی گفت: “این روند اوج عدم هماهنگی بین شورای ولایتی و مقام ولایت بلخ را نشان می دهد”.

وی همچنان افزود،حضور نمایندگان مردم می تواند پلان سالانه ی مقام ولایت بلخ را با درنظر داشت شفافیت کامل و با درنظرداشت اولویت ها ترتیب و نهایی نماید.

این عضو شورای ولایتی بلخ هشدار می دهد که بدون ملاحظه ی اعضای این شورا اتخاذ هر گونه پلان بودجوی و انکشافی مقام ولایت بلخ یک عمل غیر شفاف و غیر قانونی می باشد.

در عین حال شماری از کارشناسان مسایل حقوقی نیز در پیوند به این عملکرد مقام ولایت بلخ ابراز نگرانی کرده و میگویند، که رهبری مقام ولایت نباید دست به اعمال غیر قانونی بزنند.

راضیه میرزایی یک کارشناس مسایل حقوقی در صحبت با خبرگزاری هویدا این عملکرد مقام ولایت بلخ را پاگذاری بر حریم قانون می داند.

اما منیر فرهاد سخنگوی مقام ولایت بلخ، ادعاهای مبتنی بر عدم دعوت از اعضای شورای ولایتی بلخ را هنگام اتخاذ پلان سالانه بودجوی شدیدا رد می نماید.

موصوف به خبرگزاری هویدا گفت: این موضوع را قطعا نمی پذیرم.

سخنگوی مقام ولایت بلخ همچنان افزود، از اعضای شورای ولایتی دعوت به عمل آمده است؛ اما در برخی موارد این وکلا خودشان حضور نیافته اند.

محمد هاشم عظیمی عضو شورای ولایتی بلخ این اظهارات را در حالی مطرح می نماید که شماری از باشندگان شهر مزارشریف از انکشاف نامتوازن در این شهر انتقاد می کنند.

جعفرفیصل- سایت خبری تحلیلی هویدا