اجتماع اقتصاد

تفاهم‌نامه اعمار ۱۴۰۰ واحد مسکونی در کابل امضا شد

تفاهم نامه اعمار ۱۴۰۰ واحد مسکونی به هزینه ( بیش از ۷۰ میلیون دالر آمریکایی)  با حمایت مالی کشور چین میان وزیر شهرسازی و مسکن و سفیر کشور چین به روز پنجشنبه ۱۶ مارچ ۲۰۱۷  به امضا رسید.

براساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت شهرسازی و مسکن، این وزارت حمایت کشور چین را برای ایجاد ده هزار واحد مسکونی در افغانستان بدست آورده است که اکنون  کار بخش اول این پروژه با ۱۴۰۰ واحد مسکونی در ساحه نیله باغ دارالامان، آغاز میگردد.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن این پروژه را بزرگترین پروژه مسکن قابل استطاعت در کشور دانسته و اشاره نموده است که ظرف دو ماه دیگر قرارداد اعمار این شهرک با شرکت های ساختمانی به امضا خواهد رسید و کار عملی آن آغاز خواهد شد.

وزیر شهرسازی و مسکن گفت که بیشترین مستفید شونده گان این شهرک ورثه شهدا، معلولین و نیروهای امنیتی کشور خواهند بود و همچنان در کار ساختمآنی این شهرک زمینه اشتغال برای ده ها کارگر افغان فراهم خواهد شد.

براساس خبرنامه وزارت شهرسازی و مسکن، بخش دوم و سوم این پروژه همچنان برای شهرکابل تحت کار است و بخش های دیگر آن بنابر پیشنهاد وزارت شهرسازی و مسکن به سایر ولایات انتقال خواهد یافت.

سایت تحلیلی خبری هویدا