اقتصاد

۱۳۹۵ سال پویایی و تغییر در نگرش وزارت شهرسازی و مسکن

نویسنده: نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن

ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬شهرها،‭ ‬ایجاد‭ ‬سیستم‌های‭ ‬کارا‭ ‬برای‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬ارایه‭ ‬خدمات‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬نخست‭ ‬نیازمند‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬ترتیب‭ ‬پلان‌های‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬کاربردی‭ ‬برای‭ ‬شهرها‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬شمار‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬شهرهای‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬نبود‭ ‬پلان‌های‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬پلانی‭ ‬بودن‭ ‬ساحات‭ ‬شهری‭ ‬رنج‭ ‬می‌برد‭.‬

‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‌سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬تخصصی‌سازی‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬حکومتی،‭ ‬تلاش‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬سروی‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬دقیق‭ ‬از‭ ‬شهرهای‭ ‬افغانستان،‭ ‬پلان‌های‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شهرهای‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬کشور‭ ‬آماده‭ ‬بسازد‭.‬

وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬گام‌های‭ ‬مؤثری‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تطبیق‭ ‬پلان‌های‭ ‬نیمه‌کاره‭ ‬و‭ ‬فراموش‭ ‬شده،‭ ‬تخصص‌گرایی‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬کادرهای‭ ‬مؤثر،‭ ‬زدودن‭ ‬فساد،‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬حامیان‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬توجه‭ ‬جدی‭ ‬به‭ ‬آبدات‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬پلان‌های‭ ‬تفصیلی،‭ ‬استراتژیک‭ ‬و‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬برداشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬را‭ ‬سال‭ ‬پویایی‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬مثبت‭ ‬در‭ ‬نگرش‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬نامید‭.‬

‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬موفق‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬۸۵۰‭ ‬پلان‭ ‬تفصیلی،‭ ‬۱۰۰‭ ‬پلان‭ ‬استراتژیک،‭ ‬۲۰‭ ‬پلان‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬برای‭ ‬شهرهای‭ ‬کشور،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬دیزاین‭ ‬۱۰۳‭ ‬شهرک‭ ‬برای‭ ‬معلمان،‭ ‬۴‭ ‬شهرک‭ ‬برای‭ ‬قالین‌بافان‭ ‬و‭ ‬۶۱‭  ‬شهرک‭ ‬برای‭ ‬مهاجرین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رساند‭. ‬کمبود‭ ‬مسکن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬عمده‭ ‬شهروندان‭ ‬کشور‭ ‬شمرده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمار‭ ‬سروی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬به‭ ‬هم‌کاری‭ ‬بخش‭ ‬اسکان‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ (‬هبیتات‭) ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬ضرورت‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬دیدگاه‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬تلاش‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬‮«‬برنامه‭ ‬ملی‭ ‬مسکن‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬آغاز‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مسکن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬سازد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مسکن،‭ ‬دو‭ ‬شهرک‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬عملاً‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬سپرده‭  ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬دو‭ ‬شهرک‭ ‬بزرگ‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حمایت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مسکونی‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مسکونی‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬کشور‭ ‬قطر‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭.  ‬هم‌چنان‭ ‬تیم‭ ‬تخنیکی‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬عملی‭ ‬۷‭ ‬شهرک‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬شلتر‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬تطبیق‭ ‬ساخته‌اند‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬شهرک‭ ‬پولیس،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬شهرک‭ ‬سره‌میاشت‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬ساحه‭ ‬افشار‭ ‬شهرکابل،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬شهرک‭ ‬نساجی‭ ‬بگرامی،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬مسکن‭ ‬قابل‭ ‬استطاعت‭ ‬در‭ ‬گذرگاه‭ ‬هرات،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬بلاک‌های‭ ‬رهایشی‭ ‬خوست،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬بلاک‌های‭ ‬رهایشی‭ ‬کاپیسا،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬شهرک‭ ‬رهایشی‭ ‬شرن‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬شلتر‭ ‬در‭ ‬ساحه‭ ‬مسلخ‭ ‬هرات‭ ‬برای‭ ‬بی‌جاشده‌گان‭ ‬می‌باشد‭.‬

در‭ ‬کنار‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬کاری،‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬پروژه‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬تحکیم‭ ‬قصر‭ ‬دارالامان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬بیست‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬امریکایی‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬۴‭ ‬سال‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬۷‭ ‬ماه‭ ‬بخش‭ ‬اول‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بی‌پیشینه‭ ‬تیم‭ ‬کاری‭ ‬این‭ ‬پروژه،‭ ‬حکم‭ ‬ترمیم،‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬آبدات‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬مساجد‭ ‬جامع‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ولایت‌های‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬۱۵‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬توسط‭ ‬تیم‭ ‬کاری‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن،‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مقام‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬صادر‭ ‬شد‭.  ‬پروژه‌ی‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬تحکیم‭ ‬آبدات‭ ‬تاریخی‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬برای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬شهروند‭ ‬افغانستان‭ ‬امکان‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬هم‌چنان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬پروژه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬انکشاف‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬۲۰‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬جهانی‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬تا‭ ‬دوصد‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬خود‭ ‬نشانه‌ای‭ ‬از‭ ‬کارکرد‭ ‬مثمر‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬فضای‭ ‬اعتماد‭ ‬میان‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬حامیان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬هیچ‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬از‭ ‬آدرس‭ ‬بانک‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬واگذار‭ ‬نشده‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬اعتمادسازی‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬اداری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬تخصص‌گرایی‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬حکم‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬پروژه‌های‭ ‬ساختمانی‭ ‬تمامی‭ ‬وزارت‌خانه‌ها‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬منتقل‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬اداره‭ ‬انسجام‭ ‬پروژه‌های‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬چوکات‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬ترتیب‭ ‬شد‭. ‬وظیفه‭ ‬این‭ ‬اداره،‭ ‬انسجام‭ ‬روند‭ ‬انتقال‭ ‬پروژه‌های‭ ‬ساختمانی‭ ‬سایر‭ ‬وزارت‌ها‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬۴۴۶‭ ‬پروژه‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬وزارت‌خانه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬انتقال‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هزینه‭ ‬آن‭ ‬۷۱‭.‬۶‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬اکنون‭ ‬مبلغ‭ ‬۲۰‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬بودجه‭ ‬این‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬انتقال‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬هم‌چنان‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬دیزاین‭ ‬شهرک‭ ‬فشرده‭ ‬در‭ ‬ساحه‭ ‬دارالامان‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬وزارت‌خانه‌ها‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬انتقال‭ ‬یابند‭. ‬اکنون‭ ‬کار‭ ‬روی‭ ‬تنظیم‭ ‬بودجه‭ ‬وزارت‌ها،‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جدید‭ ‬خورشیدی‭ ‬کار‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬حد‭ ‬اقل‭ ‬۷‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ساحه‭ ‬آغاز‭ ‬شود‭.  ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اصلاحات‭ ‬انجام‌یافته‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬مسکن،‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬سال‭ ‬جدید۱۳۹۶‭  ‬خورشیدی‭ ‬را‭ ‬سال‭ ‬تطبیق‭ ‬نام‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭.‬ منبع: روزنامه هشت صبح