حقوق بشر فرهنگ و هنر

گفتمان نقش زنان در سکتور شهری برگزار شد

وزارت شهرسازی و مسکن به منظور معرفی نقش زنان در عرصه‌های شهرسازی و صنعت ساختمانی، در آستانه هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان گفتمان (نقش زنان در سکتور شهری) را به روز سه شنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۵ در قصر تاریخی دارالامان برگزار نمود.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن در این برنامه با قدردانی از تلاش های خستگی ناپذیر زنان در عرصه های مختلف به ویژه در این وزارت، گفت: قصر باشکوه دارالامان نمادی از هویت ملی ما و یادگار شاه امان الله غازی است و نقش ملکه ثریا در تاثیر گذاری بر ذهنیت شاه امان الله خان را نباید نادیده گرفت.

آقای نادری همچنان گفته است که این نماد هویت ملی و افکار بلند ملکه ثریا، اکنون به عنوان نماد کار و تلاش زنان افغان در عرصه ساختمان سازی و مهندسی نیز شمرده می‌شود.

براساس گفته های وزیرشهرسازی و مسکن هم اکنون حدود ۳۰ درصد از انجنیران و مهندسانی که رهبری کار ترمیم و تحکیم قصر دارالامان را به عهده دارند بانوان می‌باشند.

در ادامه این گفتمان شماری از بانوان مهندس از تجارب کاری شان صحبت نموده و طرح های جدید کاری شان را در جهت های مختلف ساخت و ساز و بهسازی معرفی نمودند.

نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن هدف از برگزاری این گفتمان را همه شمول ساختن بحث حضور زنان در کار شهرسازی و صنعت ساختمانی عنوان نمود و افزود که هدف از برگزاری این گفتمان در قصر دارالامان، به تصویر کشیدن نقش عملی و زبردستانه زنان افغان در کار صنعت ساختمانی در کشور بوده است.

همچنان منیره یوسف زاده سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل با اشتراک در این بحث از چگونگی حضور زنان در سکتور شهری در ولایات مختلف کشور سخن گفت و نیز مشکلات زنان افغان را در عرصه های اجتماعی و دسترسی به خدمات شهری به بحث گرفت.

در ادامه این گفتمان شماری از بانوان مهندس از تجارب کاری شان صحبت نموده و طرح های جدید کاری شان را در جهت های مختلف ساخت و ساز و بهسازی معرفی نمودند.

به گفته بانوان مهندس و انجنیر، وزارت شهرسازی و مسکن هم اکنون یکی از نهاد های بستر ساز برای کار زنان در عرصه ساختمانی است و میتوان از این وزارت به عنوان یکی از فرهنگ سازان در عرصه حضور فعال و عملی زنان در اجتماع یاد کرد.

سایت تحلیلی خبری هویدا