رویداد

موتری با 220 کیلوگرام مواد منفجره بدست نیروهای امنیتی افتاد

دفتر مطبوعاتی پولیس زون شمال شرق با فرستادن خبرنامه ی به سایت تحلیلی خبری هویدا، از خنثا سازی یک موتر مملو از مواد منفجره که قرار بود یکی از تاسیسات نظامی در شهر کندز را هدف قرار دهد خبر داده است.خبرنامه فرماندهی پولیس زون شمالشرق می افزایند که شام روز گذشته یک عراده واسطه نوع سراچه بدون پلیت مملو از مواد انفجاریه از طرف مخالفین در ساحه حوزه سوم امنیتی مرکز کندز جهت آماج قرار دادن نیروهای امنیتی و یا یکی از تاسیسات مهم دولتی آماده شده بود که توسط پولیس کشف و از طرف تیم های انجنیری پولیس و اردوی مشترکاً خنثی گردید .

محفوظ الله اکبری سخنگوی پولیس در زون شمال شرق میگوید در واسطه متذکره بیشتر از (220) کیلو گرام مواد منفجره پیشرفته و خطرناک جاسازی شده بود که حتی چوکی ها و تایر اشتبنی واسطه از مواد پرکاری گردیده بود خوشبختانه قبل از رسیدن به اهداف شوم شان از طرف نیروهای دلیر امنیتی کشف و خنثی گردید .

 

Tags