اجتماع رویداد

سه شنبه رخصتی عمومی اعلام شد

وزارت کار و امور اجتماعی، با فرستادن نامه‌ی به رسانه‌ها، خبر داده است که سه شنبه هفته جاری (26 دلو)، رخصتی عمومی می باشد.

در خبرنامه وزارت کار و امور اجتماعی آمده است که 26 دلو مصادف است با شکست و خروج نیروهای اتحاد شوروی سوسیالیستی سابق از افغانستان و براساس ماده 41 قانون کار، این روز رخصتی عمومی می باشد.