رویداد

ترورهای زنجیره یی و بازداشت نشدن قاتلان

در ادامه‌ی ترورهای زنجیره‌یی افسران وزارت های دفاع و داخله افغانستان، تورن جنرال حفیظ الله رهجو افسر وزارت داخله به تاریخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۳ با سه تن از محافظانش را در کابل آماج بمب جاسازی شده در موتر نظامی اش قرار گرفته و کشته شد.

رهجو از افسران ارشد وزارت داخله بود که سال های زیادی را در این وزارت خدمت کرده و در بخش های مختلف افغانستان وظیفه اجرا کرده بود.

شفیق الله، عتیق  الله و کیهان خلیلی که هر سه برادرزاده هایش بودند بحیث محافظ او را همراهی می کردند.

مقامات در وزارت داخله افغانستان تایید کردند که تورن جنرال حفیظ الله رهجو که در جریان برگزاری انتخابات موظف به تامین امنیت برخی مناطق در کابل بود، هنگامی که می‌خواست به مقر وزارت داخله برود، در چهاراهی دهن باغ زنانه  مورد انفجار بمب جاسازی شده در موترش قرار گرفته و در اثر زخم های عمیق بجامانده از انفجار جان باخت.

در این انفجار یکی از محافظان جنرال رهجو نیز شدیداً زخم برداشته بود.

سایت تحلیلی خبری هویدا